Липса на преференциални финансови условия за пътуване в градския транспорт на деца след навършване на седемгодишна възраст до записването им в първи клас в училищата на територията на гр. Пловдив

0
669

В приемната на Обществения посредник на територията на община Пловдив постъпи сигнал, който касае Наредбата за реда и условията за пътуване с обществен градски транспорт по основни автобусни линии на територията на община Пловдив на Общински съвет – Пловдив. В конкретния случай през месец февруари е отказано на майка на дете, което е навършило 7 години през месец януари 2022 г. и до този момент е пътувало безплатно с карта в обществения транспорт, да й се издаде нова карта, тъй като съгласно чл. чл. 26, т. 6 от настоящата Наредба същата се полага на дете до навършване на 7 години. Същевременно не може да се издаде и преференциална карта на цена от 16 лв., съгласно чл. 27, ал. 1, т. 4 от същата Наредба, която касае ученици и учащи се на територията на гр. Пловдив, тъй като детето все още посещава детска градина.

Така се оказва, че за периода от м. февруари до 15-ти септември детето може да пътува в градския транспорт само с непреференциална карта, която към днешна дата е на цена от 50 лв. месечно или всеки път при пътуване да се купува билет от 1 лв.

Ние считаме, че описаният казус, а именно липсата на преференциални финансови условия за пътуване в градския транспорт на деца след навършване на седемгодишна възраст до записването им в първи клас, чисто теоретично би могъл да засегне около 3600 деца всяка година в гр. Пловдив. За това предвид създалия се казус отправихме принципно предложение до Общински съвет – Пловдив, с което да се внесе за разглеждане предложение за промяна на чл. 26, т. 6 от настоящата Наредба, за да се разреши на всички деца да пътуват при преференциални финансови условия, дори и на тези, които са навършили седемгодишна възраст, до записването им в първи клас в училища на територията на гр. Пловдив.