Изнесена приемна на омбудсмана на град Пловдив на главната улица

0
459

Институцията на Обществения посредник на територията на община Пловдив през изтеклите години освен всекидневно действаща приемна в сградата на Общински съвет – Пловдив на адрес: ул. „Авксентий Велешки“ 20, ет. 1, е провеждала и мобилни приемни при форсмажорни обстоятелства, а така също и изнесени приемни в сградите на районните кметства.

Водени от идеята да бъде разширен смисълът на функцията и ефективността на приемната, възнамеряваме да реализираме една нова инициатива, а именно: изнесена приемна на Обществения посредник, ситуирана на ул. „Княз Александър I“, гр. Пловдив – пред фонтана на пл. „Стефан Стамболов“.

На място ще се приемат сигнали и жалби лично от инж. Борислав Стаматов, Обществен посредник на територията на община Пловдив и от главен експерт към институцията. Същите могат да бъдат писмени (лично изготвени от гражданите) или устни, за което на място ще бъде попълван протокол след проведен предварителен разговор.

Предвидено е приемната да работи всяка сряда от 14.00 ч. до 16.00 ч. като се използват слънчевите дни до края на м. ноември 2022 г., а при успех на инициативата, приемната може да работи и през други дни на седмицата, както и да бъде подновена и през идната 2023 г.