Ученици от 10 клас на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Пловдив на гости на омбудсмана инж. Борислав Стаматов

0
340

На 22-ри ноември 2022 г. приемната на Обществения посредник беше посетена от ученици от 10-ти клас на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Пловдив. Срещата бе по инициатива на директора на училището г-жа Екатерина Додова, като на нея присъстваше и г-жа Елисавета Георгиева, учител по философия и гражданско образование. Бяха разисквани правомощията на местния омбудсман, различни казуси засягани през годините, както и проблеми, които бяха поставени от самите ученици. В процеса на неформалния разговор възникна идеята да бъдат посетени няколко часа на класния ръководител в някои от класовете на училището, на които да се разясни естеството на работа на омбудсмана пред младежката аудитория, както и да се обсъди възможността за провеждане на нов конкурс за младежки омбудсман в гр. Пловдив. Срещата приключи с обща снимка и планове за общи бъдещи действия.