Препоръка до „ВиК“ ЕООД – Пловдив във връзка със зачестилите напоследък сигнали за слабо налягане на водата във високите етажи на жилищните сгради на гр. Пловдив

0
488

През последните близо две години в приемната на Обществения посредник на територията на община Пловдив постъпиха множество сигнали от граждани за слабо налягане на водата след петия етаж в жилищните сгради в гр. Пловдив. Този недостиг на вода не е локален, а се отнася за целия град, за всички административни райони. По тази тема има и чести публикации в пловдивските електронни медии и сайтове. Авторите на тези сигнали, писалите журналисти по този въпрос, както и нашето мнение е, че ниското (недостатъчното) налягане в сградната водопроводна инсталация е поради следните причини:

  1. Развилото се в гр. Пловдив бурно строителство;
  2. Личното потребление на вода за битови нужди силно се е повишило през последните 10 години;
  3. Не е известно за гр. Пловдив да има нови водоизточници, които да задоволят нарасналата нужда от вода;
  4. Съществуващата водопроводна мрежа е стара и с изчерпан дебит.

Също така битува и мнението, че ВиК дружеството изкуствено не подава по-високо налягане, за да не аварират съществуващите тръби. Липсата на достатъчно високо стандартно налягане води до повреди в пералните на гражданите, невъзможност за пускане на вода до смесителната батерия към разпръскващата душова пита  и други подобни.

Ние разбираме, че проблемът е генерален и ще са нужни не по-малко от 10 години за поне частичното му решаване, а така също по наша не съвсем точна оценка ще са необходими не по-малко от 150 милиона лв. по сегашни цени. Считаме, че такава сума Община Пловдив без намесата на държавата и усвояване на средства по европейски програми, каквато в момента е действащата „Изграждане на ВиК инфраструктура по Оперативна програма „Околна среда“ за периода 2014-2020,  не може да си позволи.

Очевидно е, че този въпрос няма да се реши тази година или следващата година и затова отправихме предложение до „ВиК“ ЕООД – Пловдив да потърси възможност, там където е нужно да постави за своя сметка хидрофорни уредби, за да могат гражданите да получават вода със стандартно налягане.

Потърсено е цялостно становище и анализ на поставения проблем, както и отговор на въпроса  кога се предвиждат първите по-генерални промени и действия, както и какви са плановете на „ВиК“ ЕООД в един по-далечен хоризонт, например от около 10 години.