Проведена работна среща на мрежата на местните обществени посредници в Република България в Пловдив

0
267

На 19-ти и 20-ти април 2023 г. беше проведена работна среща на местните обществени посредници в Република България с домакин обществения посредник на територията на община Пловдив инж. Борислав Стаматов. Дейността на мрежата на обществените посредници беше замразена във връзка с пандемичната обстановка в страната и това бе първата подобна среща за последните  три години.

На срещата присъстваха обществените посредници, както следва: г-жа Лилия Христова – община София, г-жа Гинка Щерева – община Казанлък, г-н Георги Шопов – община Пазарджик, г-н Тодор Стамболиев – община Бургас, както и съвсем наскоро избраният нов посредник на община Стара Загора г-жа Иванка Сотирова със своя сътрудник г-н Георги Туртуриков. На срещата не успяха да присъстват  други обществени посредници, поради служебна ангажираност, а в някои общини, поради изтекъл мандат, няма избрани нови посредници, въпреки проведените конкурси.

На срещата беше обменен опит, бяха обсъдени сходни практики в общините в дейността за защита на правата на гражданите. За пореден път беше поставен проблемът за промяна на статута на обществения посредник и бяха планирани общи действия за издигане на авторитета на институцията и разширяване на мрежата на обществените посредници в страната. Беше избран нов председател на мрежата в лицето на г-н Тодор Стамболиев – обществен посредник на територията на община Бургас.

Специално време беше отделено за ученици от 11-ти клас от ПГ по туризъм „Проф. д-р Асен Златарев“ и техния ръководител г-жа Елисавета Георгиева, които бяха на гости на обществените посредници. В непринуден и приятелски разговор бяха обсъдени текстовете в учебника по „Гражданско образование“, които касаят институцията на националния омбудсман в Република България и неговите правомощия. Учениците зададоха доста въпроси към местните омбудсмани, споделиха своите виждания за качеството на образованието в държавата и изложиха бъдещите си житейски планове. Някои от тях изразиха своето желание за участие в предстоящ втори конкурс за младежки омбудсман на гр. Пловдив, който се планира да се проведе през есента на 2023 г.

На 20-ти април бяха проведени работни срещи с кмета на Община Пловдив г-н Здравко Димитров и с председателя на Общински съвет – Пловдив инж. Александър Държиков, на които се изложи нуждата от доразвиване института на обществения посредник, както и безспорно се отчете необходимостта от неговото съществуване, както за гражданите, така и за органите на местната власт.

Участниците в срещите изразиха своето задоволство от провеждащия се форум и си поставиха за цел да доближат дейността си до нивото на европейските изисквания.