Отново течове в сутеренните помещения на сгради, находящи се в кв. Капана, гр. Пловдив

0
438

До Обществения посредник на територията на община Пловдив постъпи пореден сигнал за теч с висок интензитет в сутеренното помещение в сграда, находяща се на ул. „Загреб“ в кв. Капана, гр. Пловдив. Настоящият сигнал ни дава повод да напомним, че за проблема с течове в сгради, находящи се в кв. Капана,  се води активна кореспонденция от 2020 г. с редица институции, в това число с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите, Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, Община Пловдив, но към настоящия момент казусът не е решен, въпреки че става въпрос за проблем от преди близо три години. Още повече, че се касае за сгради, които са в топ центъра на Пловдив, сгради, които са паметници на културата или са в ансамбловия паметник на културата в известния кв. Капана. Тук бихме искали да отбележим и факта, че обилното пълнене на избените помещения на тези сгради компрометира техните конструкции, а на един по-късен етап от време може да възникнат аварийни ситуации, довеждащи до саморазрушаване на визираните сгради.

До този момент нямахме данни за течове в тази част на кв. Капана, но ето че водата е достигнала и до тази част на квартала, която е доста по-далеч от улиците „Абаджийска“ и „Константин Стоилов“, за които сгради ставаше дума в сигнала преди три години. През последните две години до момента в сутеренните помещения на сгради на адрес: гр. Пловдив, ул. „Константин Стоилов“ 23-25 денонощно работи помпа, монтирана от наемател на помещение, която изпомпва събиращата се вода и я изхвърля в уличната канализация на ул. „Абаджийска“, което е облекчило ситуацията в съседните сгради. По неофициална информация е регистриран теч и на сграда, находяща се на ул. „Железарска“, която улица се намира под ул. „Абаджийска“. Също така имаме информация, че в момента тече и организирането на подписка от собственици и ползватели на имоти в тази част на квартал Капана, с която ще се търси категоричната намеса на държавата в разрешаването на този проблем.

Следвайки хронологията на събитията до този момент, ще опишем няколко важни пункта и те са, както следва:

  1. Обилен теч в избени помещения на сгради в кв. Капана, гр. Пловдив;
  2. Становище на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив, изразено в  посока, че не е констатиран теч от публичните ВиК мрежи с предположение, че течът е от подпочвени води; 
  3. Становище на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив от май 2021 г. с дадена препоръка, че „В случай, че не бъдат установени други скрити аварии на водопроводната мрежа в района, следва Община Пловдив да възложи хидрогеоложко проучване за установяване на причините за настъпилите хидрогеоложки промени и за определяне на подходящо решение за трайното отстраняване на проблема“;
  4. Липса на каквато и да е информация към настоящия момент за направено хидрогеоложко проучване и предприети действия за решаване на случая.

В тази връзка от наша страна е изпратено писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройство г-н Андрей Цеков за изразяване на становище по поставения казус и даване на указания за трайно разрешаване на засегнатия проблем.