Пловдивчани подложени на терор от шума на бързодвижещи се мотоциклети след 22:00 ч.

0
445

Гражданите на Пловдив ежедневно са подложени на терор от шумни мотоциклети, движещи се с висока скорост по правите отсечки на някои от големите булеварди в часовия диапазон след 22:00 ч.. По този начин се създават предпоставки за ПТП-та, а жителите на Пловдив са засегнати от създадения висок шумов фон, който надвишава в пъти заложените нормативи.

Подобно поведение остава несанкционирано, а ситуацията продължава да е все така неовладяна от компетентните органи, въпреки че по този начин се нарушават няколко закона, включително и Конституцията на Република България.

Тези констатации са по повод подаден сигнал от гражданин на Пловдив до Обществения посредник на територията на община Пловдив, но през изтеклите години сме получавали и доста други подобни сигнали. Също така има и доста публикации в електронните и печатните медии, както и имаме наши лични наблюдения. Всяка вечер след оттеглянето на дневния автомобилен трафик от коли, градът се оглася от шума на мотори. Този шум е търсен като ефект и се получава от нарочно преправени ауспуси, за да се получи така наречения ефект „спукано гърне“.  Ауспусите на някои мотоциклети са така преправени, че при високи скорости да издават шум във високите честоти, които се чуват на стотици метри и дори километри, а другите доработки издават шум в ниския честотен регистър, който също така е силен и дразнещ. И двата вида шум са над пределно допустимите нива и са в състояние да събудят заспал човек и при затворен прозорец. Всичко това се повтаря понякога през 10-15 минути, понякога през час или час и половина. Тази шумова среда е изключително нездравословна. От публикациите в медиите, а и от водена кореспонденция, се вижда, че общините (в частност Община Пловдив) и структурите на МВР (в частност самото Министерство) си прехвърлят „горещия картоф“, като едните заявяват, че МВР следи за спазване на ограничението на скоростта и за техническата изправност на МПС, а другите (МВР) казват, че само общините имат право да изграждат „неравности“ по пътя с цел ограничаване на скоростта.

Очевидно е, че този проблем относно вдигането на шум и карането с висока скорост на мотоциклети през нощта не е инцидентен, а е системен. Това е субкултура, асоциално поведение на млади хора, граждани, които все още не са намерили себе си.

Имаме информация също така, че периодично се извършват проверки по засегнатия проблем, но тези формални проверки поне до този момент не са допринесли за някакъв положителен ефект. В същото време половин милионен Пловдив се тероризира от дръзки мотористи и жителите му не могат да спят през нощта.

Новият директор на ОД на МВР Пловдив старши комисар Георги Чергов съвсем наскоро даде заявка за борба с този проблем, но от наша страна отново е поискано от министъра на вътрешните работи г-н Калин Стоянов и кмета на Община Пловдив г-н Здравко Димитров извършване на цялостна проверка за това явление и съответно даване на указания за неговото разрешаване.