Начало Новини Предложения и становища

Предложения и становища

Препоръка към болничните заведения – търговски дружества

Препоръка към болничните заведения – търговски дружества Поради изразена неяснота от страна на пациенти в пловдивски болници, касаеща обхвата на финансовите елементи за лечението на...

Проведена работна среща, заложена в направление „Социална политика” в програмата за работа през 2014...

Проведена работна среща, заложена в направление „Социална политика" в програмата за работа през 2014 г. на институцията на Обществения посредник 01.12.2014 г. Институцията Обществен посредник, работейки...

Изводи от интернет анкета, проведена през м. април 2015 г. в пловдивските училища

Изводи от интернет анкета, проведена през м. април 2015 г. в пловдивските училища . Във връзка с подавани сигнали в институцията на Обществения посредник на територията...

Становище на институцията „Обществен посредник”, отправено до МТСП в подкрепа рестартирането на европейски проект...

Становище на институцията „Обществен посредник", отправено до МТСП в подкрепа рестартирането на европейски проект „Помощ в дома" 10.09.2014 г. . След обобщаване и анализ на сигнали, подадени от...

Предложение за ремонт, одобрено от Община Пловдив за проектобюджета за 2015 г.

Предложение за ремонт, одобрено от Община Пловдив за проектобюджета за 2015 г. 03.06.2014 г. . През м. март проведохме изнесена приемна в Дома за стари хора „Св....

Анкета за оптимизиране на стратегията на управление в районните кметства на територията на Община...

Анкета за оптимизиране на стратегията на управление в районните кметства на територията на Община Пловдив 03.06.2014 г. . С оглед подобряване живота на нашите съграждани подготвихме анкета...

Отговор на предложението Белодробна болница да стане дом за стари хора

Отговор на предложението Белодробна болница да стане дом за стари хора

Предложение до Кмета на Община Пловдив за изхвърлянето на лекарства с изтекъл срок на...

Предложение до Кмета на Община Пловдив за изхвърлянето на лекарства с изтекъл срок на годност Повод за предложението са подадени сигнали на граждани, касаещи липсата...

За промяна в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за...

За промяна в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им 3 юли 2013 г. Общественият...

За актуализиране на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

За актуализиране на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж 30.05.2013 г. Общественият посредник на Община Пловдив изпрати предложение до министъра на труда и социалната политика и...

НАЙ-ЧЕТЕНИ

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ И КАСУЗИ

- Advertisement -