Ще доставят топла храна за слепите през зимата

Ще доставят топла храна за слепите през зимата 10.04.2014 г. . В изпълнение на План-програмата за работа на институцията „Обществен посредник" през 2014 г. през м. март...

Отговор на Кмета на Община Пловдив на предложението за изхвърляне на лекарства с изтекъл...

Отговор на Кмета на Община Пловдив на предложението за изхвърляне на лекарства с изтекъл срок на годност

Отговор на Община Пловдив за събирането на такса битови отпадъци от наематели на общински...

Отговор на Община Пловдив за събирането на такса битови отпадъци от наематели на общински жилища 12.11.2013 г. Абсолютната погасителна давност за данъци и такси е 10...

Предложение до Кмета на Община Пловдив за изхвърлянето на лекарства с изтекъл срок на...

Предложение до Кмета на Община Пловдив за изхвърлянето на лекарства с изтекъл срок на годност Повод за предложението са подадени сигнали на граждани, касаещи липсата...

Отговор на предложението Белодробна болница да стане дом за стари хора

Отговор на предложението Белодробна болница да стане дом за стари хора

За промяна в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за...

За промяна в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им 3 юли 2013 г. Общественият...

Предложение до МЗ и МОСВ за изхвърляне на лекарствата с изтекъл срок на годност

Предложение до МЗ и МОСВ за изхвърляне на лекарствата с изтекъл срок на годност 16.08. 2013 г. В приемната на Обществения посредник на Община Пловдив постъпиха...

За възстановяване и обновяване на парк в район Южен

За възстановяване и обновяване на парк в район Южен Общественият посредник на Община Пловдив направи предложение до г-н Валентин Василев, кмет на район Южен, за...

Читалищата да не плащат режийни разходи при ползване на общински имоти

Читалищата да не плащат режийни разходи при ползване на общински имоти 25.06.2013г. Общественият посредник предложи на Кмета на Община Пловдив и на Председателя на Общински съвет...

За актуализиране на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

За актуализиране на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж 30.05.2013 г. Общественият посредник на Община Пловдив изпрати предложение до министъра на труда и социалната политика и...

НАЙ-ЧЕТЕНИ

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ И КАСУЗИ

- Advertisement -