АНКЕТА за дискотеките и нощните клубове в Пловдив

ИНИЦИАТИВА НА ИНСТИТУЦИЯТА "ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК" ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АНКЕТА СРЕД СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ,  ПРОВОКИРАНА ОТ НЕДОВОЛСТВО В УСТНИ И ПИСМЕНИ СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ, КАСАЕЩИ РЕЖИМА НА РАБОТА НА...

Обобщена анкета за режима на работа на нощните клубове и дискотеки в Пловдив

Обобщена анкета за режима на работа на нощните клубове и дискотеки в Пловдив

Обобщена анкета

Обобщена анкета

Анкета за дискотеките и нощните клубове в Пловдив

ИНИЦИАТИВА НА ИНСТИТУЦИЯТА "ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК" ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АНКЕТА СРЕД СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ, ПРОВОКИРАНА ОТ НЕДОВОЛСТВО В УСТНИ И ПИСМЕНИ СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ, КАСАЕЩИ...

Годишен отчет на Обществения посредник за извършената дейност през 2008 г.

Съгласно Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Пловдив, отчета на институцията "Обществен посредник" се изготви на основание чл....

Изготвен е отчетът на Обществения посредник за извършената дейност през 2008 г.

На 16.02.2009 г. с вх. № 09 Х-51/16.02.2009 г. и вх. № 09 ОМБ-4/16.02.2009 г., съгласно чл. 26 и чл. 28 от Правилника за...

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО И ЩАСТЛИВА 2009-та ГОДИНА

    ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО И ЩАСТЛИВА 2009-та ГОДИНА!     На гражданите на любимия ни гр. Пловдив – с пожелание да е жива и светла като Витлеемската звезда НАДЕЖДАТА за по-добър...

С поглед върху шестмесечния отчет на Обществения посредник на 18 декември 2008 г.

В навечерието на предстоящите светли рождествени и новогодишни празници на термина „експозе” му прилича следното мото: Човечеството е в криза – спасението е в човечността. На вниманието...

Отчет за шестмесечната работа на Обществения посредник

Отчет за шестмесечната работа на Обществения посредник пред медиите на 18 декември /четвъртък/ от 10 часа в залата за пресконференции на БТА /до Концертна...

Международна конференция и последващ семинар на 17 и 18 ноември

На 17 ноември 2008 г. Общественият посредник на Община Пловдив взе участие в Международна конференция на тема "Правата на човека - обетованата земя на...

НАЙ-ЧЕТЕНИ

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ И КАСУЗИ

- Advertisement -