Начало Структура

Структура

За първи Обществен посредник на Община Пловдив на 10 април 2008 г. е избрана Юлия Симеонова Юрдекова. От 1989 г. до 31 януари 2008 г. е била директор на Национална търговска гимназия – Пловдив. Първа магистърска степен (икономическа, специалност „Машинна обработка на информацията”) във ВФСИ „Д. А. Ценов” – гр. Свищов. Втора магистърска степен по специалността „Макроикономика”, специализация „Управление на човешките ресурси”. Отчислена с докторантура на тема „Формиране и използване на човешкия ресурс: работодателски интерес и работодателска мисия” в ПУ „Паисий Хилендарски”, Факултет по икономически и социални науки, Катедра „Управление и количествени методи в икономиката”. Семейна, с една дъщеря.

Обществен посредник

С решение на Общински съвет - Пловдив от 31.03.2015 г. за временно изпълняващ длъжността Обществен посредник е избран Борислав Стаматов. Биография: Роден в Пловдив през 1967...

Екип

Обществен посредник  инж. Борислав Стаматов, В.И.Д.   Експерти инж. Георги Халачев - гл. експерт Анелия Хаджиева - гл. експерт

НАЙ-ЧЕТЕНИ

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ И КАСУЗИ

- Advertisement -