Обобщена анкета за режима на работа на нощните клубове и дискотеки в Пловдив

Обобщена анкета за режима на работа на нощните клубове и дискотеки в Пловдив

Българка, работила в Гърция, чака три години за пенсия

Българка, работила в Гърция, чака три години за пенсия   20.11.2013 г. В приемната на Обществения посредник гражданката Е. С. описа одисеята си в очакване на пенсиониране след...

Нормативна уредба

Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи Конституция на Република България Административно процесуален кодекс Закон за омбудсмана Закон за местното...

Изявление на Обществения посредник по повод възникналото напрежение около приетото предложение в Общински съвет...

И З Я В Л Е Н И Е от инж. Борислав Стаматов, В.И.Д. Обществен посредник на Община Пловдив по повод възникналото напрежение около приетото предложение...

Обществен посредник

С решение на Общински съвет - Пловдив от 31.03.2015 г. за временно изпълняващ длъжността Обществен посредник е избран Борислав Стаматов. Биография: Роден в Пловдив през 1967...

Обмяна на добри практики с БЧК

Обмяна на добри практики с БЧК 06.02.2014 В стремеж за създаване на експертни партньорства Общественият посредник инициира работна среща с директора на БЧК в Пловдив. Обсъдени бяха...

За промяна в Общите условия на ЕВН България във връзка с неправомерното прекъсване електроенергията...

За промяна в Общите условия на ЕВН България във връзка с неправомерното прекъсване електроенергията на потребителите С Общите условия на договорите за пренос на електрическа...

Алгоритъм на поведение на пловдивчани, кореспондиращ с ЕВН Топлофикация

Общественият посредник на Община Пловдив изготви алгоритъм на поведение на пловдивчани, защитаващ интересите им спрямо ЕВН България Топлофикация ЕАД. Този алгоритъм е в посока законните...

Годишен отчет на Обществения посредник за извършената дейност през 2008 г.

Съгласно Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Пловдив, отчета на институцията "Обществен посредник" се изготви на основание чл....
- Advertisement -

Featured

Most Popular

Екип

Обществен посредник  инж. Борислав Стаматов, В.И.Д.   Експерти инж. Георги Халачев - гл. експерт Анелия Хаджиева - гл. експерт

Наредби

Latest reviews

Изнесена приемна в Дома на слепите

Изнесена приемна в Дома на слепите 14.03.2014 г. Съгласно изготвената за 2014 г. план-програма на институцията „Обществен посредник” се проведе изнесена приемна в „Дом на слепите” на ул....

Становище за монумента на Борис Христов от Цвятко Сиромашки за 100...

Становище за монумента на Борис Христов от Цвятко Сиромашки за 100 годишнината от рождението на световно известния оперен артист 4

Национален семинар на обществените посредници

На 22, 23 и 24 октомври в Пловдив ще се състои Национален семинар на обществените посредници, ръководен от председателя на Националното сдружение на обществените...

More News