Закони

Наредби

Наредба за административното обслужване

Нормативна уредба

Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи Конституция на Република България Административно процесуален кодекс Закон за омбудсмана Закон за местното...

Алгоритъм на поведение на пловдивчани, кореспондиращ с ЕВН Топлофикация

Общественият посредник на Община Пловдив изготви алгоритъм на поведение на пловдивчани, защитаващ интересите им спрямо ЕВН България Топлофикация ЕАД. Този алгоритъм е в посока законните...

Отчет за дейността на Обществения посредник за второто 6-месечие на 2009 г.

ОТЧЕТ за дейността на институцията „Обществен посредник” за второто 6-месечие на 2009 година изготвен на основание чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията...

Работна среща по слуачая с кафе-бар „Плазма-гардън“

Работната среща по случая с кафе-бар „Плазма-гардън" В началото на месец април 2013 г. в приемната на Обществения посредник постъпиха няколко жалби, които бяха придружени с...

За актуализиране на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

За актуализиране на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж   30.05.2013 г. Общественият посредник на Община Пловдив изпрати предложение до министъра на труда и социалната политика и...

Гражданите ще бъдат уведомявани за подмяната на електромерите

Гражданите ще бъдат уведомявани за подмяната на електромерите Във връзка с публикации в пресата, както и многобройни оплаквания на граждани в приемната на Обществения посредник...

Позиция на Обществения посредник за запазване идентичността на ОФД

ПОЗИЦИЯ на Обществения посредник на Община Пловдив за запазване идентичността на Пловдивското оперно-филхармонично дружество /13 юли 2010 г./ Изразявам подкрепа за запазване на Пловдивското оперно-филхармонично дружество, което има дълготрайни...

Младежи получиха подслон и работа

Младежи получиха подслон и работа 23.04.2014 г. В приемната на Обществения посредник на Община Пловдив постъпи сигнал от трима пълнолетни братя К.Б., Г.Б. и В.Б. с...
- Advertisement -

Featured

Most Popular

Позиция на Обществения посредник за запазване идентичността на ОФД

ПОЗИЦИЯ на Обществения посредник на Община Пловдив за запазване идентичността на Пловдивското оперно-филхармонично дружество /13 юли 2010 г./ Изразявам подкрепа за запазване на Пловдивското оперно-филхармонично дружество, което има дълготрайни...

Latest reviews

Ремонтирана улица след инцидент

Ремонтирана улица след инцидент Гражданинът Б.М. се жалва, че на улицата пред дома му се е образувала дупка, в която е пропаднал мотоциклетист (за щастие...

Предложение до Кмета на Община Пловдив за изхвърлянето на лекарства с...

Предложение до Кмета на Община Пловдив за изхвърлянето на лекарства с изтекъл срок на годност Повод за предложението са подадени сигнали на граждани, касаещи липсата...

Неправомерно задържани трудови книжки

Неправомерно задържани трудови книжки Институцията „Обществен посредник” си партнира успешно с Инспекцията по труда за случаи на нелоялно отношение към работници и служители от страна...

More News