АНКЕТА за дискотеките и нощните клубове в Пловдив

ИНИЦИАТИВА НА ИНСТИТУЦИЯТА "ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК" ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АНКЕТА СРЕД СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ,  ПРОВОКИРАНА ОТ НЕДОВОЛСТВО В УСТНИ И ПИСМЕНИ СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ, КАСАЕЩИ РЕЖИМА НА РАБОТА НА...

За обеззаразяването на кофите за смет през летния сезон

В сигнал, подаден по електронната поща до институцията „Обществен посредник”, гражданинът Е.Т. изразява недоволство от графика и качеството на ръчното метене в архитектурно-историческия резерват...

За облекчаване режима за достъп в Стария град

За облекчаване режима за достъп в Стария град 26.05.2014 г. В приемната на Обществения посредник постъпи сигнал от М.Б. и група граждани с адресна регистрация в...

За актуализиране на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

За актуализиране на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж   30.05.2013 г. Общественият посредник на Община Пловдив изпрати предложение до министъра на труда и социалната политика и...

Бездомен младеж получава подкрепа и покрив

Бездомен младеж получава подкрепа и покрив 31.03.2014 г. . Във връзка с подаден сигнал, съдържащ „зов за помощ" от С.И., Общественият посредник изготви становище, което предостави на...

Среща с Националните омбудсмани на Албания и Узбекистан

На 16 октомври 2009 г. бяхме домакини в Пловдив на среща с Националния омбудсман на Албания, г-н Добияни по програма за международно сътрудничество на Националния омбудсман на...

Читалищата да не плащат режийни разходи при ползване на общински имоти

Читалищата да не плащат режийни разходи при ползване на общински имоти 25.06.2013г. Общественият посредник предложи на Кмета на Община Пловдив и на Председателя на Общински съвет...

Ако имате проблем с електромера

Ако имате проблем с електромера   Повреден уред, поради некачествен ток   Подавате в електроразпределителното дружеството (ЕВН) собственоръчно подписана жалба до 3 работни дни от настъпване...
- Advertisement -

Featured

Most Popular

Разширено заседание на НСМОПРБ на 24 и 25 ноември в гр....

Разширено заседание на УС на Национално сдружение на местните обществени посредници в Република България на 24 и 25 ноември в гр. Казанлък В официално писмо...

Latest reviews

Акценти

Нови срокове за плащане на електроенергия. Как да сменим доставчика на електрическа енергия? Вече се приемат молби за енергийни помощи Откъде може да...

Гражданка впечатлена от промяната в „Синя зона“

Гражданка впечатлена от промяната в „Синя зона" 02.04.2014 г. В приемната на Обществения посредник г-жа М.К., счетоводителка в частна фирма (възпитаничка на Национална търговска гимназия), майка...

Общественият посредник като партньор в усилията за социализиране на младежите, отрасли...

Общественият посредник като партньор в усилията за социализиране на младежите, отрасли в Домове за сираци 13.05.2014 г. . Анализът на сигналите в направление „Социална политика" в дейността...

More News