MOST POPULAR

PEOPLE

LIFE

DESIGN

LATEST VIDEOS

- Advertisement -

TECH POPULAR

TRAVEL

За актуализиране на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

За актуализиране на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж   30.05.2013 г. Общественият посредник на Община Пловдив изпрати предложение до министъра на труда и социалната политика и...