MOST POPULAR

PEOPLE

LIFE

DESIGN

LATEST VIDEOS

- Advertisement -

TECH POPULAR

TRAVEL

Изявление на Обществения посредник по повод възникналото напрежение около приетото предложение...

И З Я В Л Е Н И Е от инж. Борислав Стаматов, В.И.Д. Обществен посредник на Община Пловдив по повод възникналото напрежение около приетото предложение...