Международна конференция и последващ семинар на 17 и 18 ноември

На 17 ноември 2008 г. Общественият посредник на Община Пловдив взе участие в Международна конференция на тема "Правата на човека - обетованата земя на закона, но и на справедливостта". Международната конференция беше открита от българския...

Обществена услуга или енергиен произвол

А)  За да не ескалира сринатото ни самочувствие като енерго-потребители;      За да не се срине енергийната система в Пловдив са необходими гаранции, че сметките ни отговарят на реалност, както и Ясни и разбираеми сметки за всеки абонат Потребеното...

Алгоритъм на поведение

на пловдивчани, кореспондиращ с ЕВН България Топлофикация ЕАД в навечерието на отоплителния сезон 2008/2009 година Разработката на Обществения посредник е основана на Закона за енергетиката и Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. на Министерството на икономиката и енергетиката С...

Национален семинар на обществените посредници

На 22, 23 и 24 октомври в Пловдив ще се състои Национален семинар на обществените посредници, ръководен от председателя на Националното сдружение на обществените посредници - г-н Иван Димитров. На семинара ще бъдат поканени кметът...

Среща с представители на медиите на 11.09.2008 г.

Представяне на Публичен отчет пред медиите на 11 септември 2008 г.  от 10 часа, пл. "Централен" 1 /Бившия партиен дом/, 12 етаж, заседателна зала.

„Изнесена“ приемна по районни кметства

Район „Южен”    24.09.2008 г.    от 1400 до 1800 часа Район „Тракия”    01.10.2008 г.    от 900 до 1300 часа Район „Централен”    08.10.2008 г.    от 900 до 1300 часа Район „Източен”    15.10.2008 г.    от 900 до 1300 часа Район „Западен”    29.10.2008 г.    от 1400 до 1800 часа Район „Северен”    05.11.2008 г.   ...

Правилници

Правилник за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Пловдив

Конституция на Република България

Конституция на Република България

Закони

Закон за омбудсмана Закон за местното самоуправление и местната администрация Закон за управление на етажната собственост Закон за общинската собственост Закон за достъп до обществена информация Закон за защита на потребителите Закон за защита от дискриминация

Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи