„Изнесена“ приемна по районни кметства

Район „Южен”    24.09.2008 г.    от 1400 до 1800 часа Район „Тракия”    01.10.2008 г.    от 900 до 1300 часа Район „Централен”    08.10.2008 г.    от 900 до 1300 часа Район „Източен”    15.10.2008 г.    от 900 до 1300 часа Район „Западен”    29.10.2008 г.    от 1400 до 1800 часа Район „Северен”    05.11.2008 г.   ...

Правилници

Правилник за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Пловдив

Конституция на Република България

Конституция на Република България

Закони

Закон за омбудсмана Закон за местното самоуправление и местната администрация Закон за управление на етажната собственост Закон за общинската собственост Закон за достъп до обществена информация Закон за защита на потребителите Закон за защита от дискриминация

Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

Наредби

Наредба за административното обслужване