Млада майка получава полагащата й се еднократна помощ след раждане

0
1690

Млада майка получава полагащата й се еднократна помощ след раждане

05.08.2013 г.

В приемната на Обществения посредник на Община Пловдив гражданката Р.Х. сподели, че има дете на година и половина, но не е получила полагащата й се след раждане на дете еднократна помощ от 50 лв. Независимо от малката сума тя иска да я получи като всички останали майки, защото се чувства дискриминирана.

С аргумент, че ПМС 85/05.04.2013 г. е с общовалидна задължителност, Общественият посредник се застъпи за правата на младата майка. При запитване в РУСО бе потвърдено, че „тя отговаря на всички условия“. Вследствие на което „грешката“ е отстранена, а сумата от 50 лв. изплатена от дирекция „Социално подпомагане“.