Общественият посредник взе участие в кръгла маса на 23.06.2017 г.

0
1582
в Многофункционален социален център на БЧК Пловдив по проект „Повишаване на информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и лобиране за техните права” на тема: „Ролята на възрастните хора в обществото”