Годишен отчет на Обществения посредник за извършената дейност през 2008 г.

Съгласно Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Пловдив, отчета на институцията "Обществен посредник" се изготви на основание чл....

Изготвен е отчетът на Обществения посредник за извършената дейност през 2008 г.

На 16.02.2009 г. с вх. № 09 Х-51/16.02.2009 г. и вх. № 09 ОМБ-4/16.02.2009 г., съгласно чл. 26 и чл. 28 от Правилника за...

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО И ЩАСТЛИВА 2009-та ГОДИНА

    ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО И ЩАСТЛИВА 2009-та ГОДИНА!     На гражданите на любимия ни гр. Пловдив – с пожелание да е жива и светла като Витлеемската звезда НАДЕЖДАТА за по-добър...

С поглед върху шестмесечния отчет на Обществения посредник на 18 декември 2008 г.

В навечерието на предстоящите светли рождествени и новогодишни празници на термина „експозе” му прилича следното мото: Човечеството е в криза – спасението е в човечността. На вниманието...

Отчет за шестмесечната работа на Обществения посредник

Отчет за шестмесечната работа на Обществения посредник пред медиите на 18 декември /четвъртък/ от 10 часа в залата за пресконференции на БТА /до Концертна...

Международна конференция и последващ семинар на 17 и 18 ноември

На 17 ноември 2008 г. Общественият посредник на Община Пловдив взе участие в Международна конференция на тема "Правата на човека - обетованата земя на...

Обществена услуга или енергиен произвол

А)  За да не ескалира сринатото ни самочувствие като енерго-потребители;      За да не се срине енергийната система в Пловдив са необходими гаранции, че сметките ни отговарят на реалност,...

Алгоритъм на поведение

на пловдивчани, кореспондиращ с ЕВН България Топлофикация ЕАД в навечерието на отоплителния сезон 2008/2009 година Разработката на Обществения посредник е основана на Закона за енергетиката и Наредба...

Национален семинар на обществените посредници

На 22, 23 и 24 октомври в Пловдив ще се състои Национален семинар на обществените посредници, ръководен от председателя на Националното сдружение на обществените...

Среща с представители на медиите на 11.09.2008 г.

Представяне на Публичен отчет пред медиите на 11 септември 2008 г.  от 10 часа, пл. "Централен" 1 /Бившия партиен дом/, 12 етаж, заседателна зала.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ И КАСУЗИ

- Advertisement -