Предложения към ЕВН България от проведената на 27.03.2013 г. открита работна среща

Предложения към ЕВН България от проведената на 27.03.2013 г. открита работна среща на тема „В търсене на възможния баланс на интересите между ЕВН и...

За освобождаване от такса битови отпадъци на собственици на имоти в кв. Столипиново

За освобождаване от такса битови отпадъци на собственици на имоти в кв. Столипиново В приемната на Обществения посредник на Община Пловдив постъпиха сигнали от граждани,...

Случаят с младия учител Христо Данев

Становище на омбудсмана на Пловдив Предложих посредничество и помощ за разрешаването на този проблем, надхвърлил обичайните трудово-правни взаимоотношения работодател-служител, превърнал се в обществен скандал. Имах...

Неправомерно взети такси за детска градина

Неправомерно взети такси за детска градина По електронната поща се получи сигнал от Н.П. – майка, чието дете посещава детска градина. Тя изразява несъгласие, предизвикано...

Алгоритъм на поведение на пловдивчани, кореспондиращ с ЕВН Топлофикация

Общественият посредник на Община Пловдив изготви алгоритъм на поведение на пловдивчани, защитаващ интересите им спрямо ЕВН България Топлофикация ЕАД. Този алгоритъм е в посока законните...

Позиция на Обществения посредник за запазване идентичността на ОФД

ПОЗИЦИЯ на Обществения посредник на Община Пловдив за запазване идентичността на Пловдивското оперно-филхармонично дружество /13 юли 2010 г./ Изразявам подкрепа за запазване на Пловдивското оперно-филхармонично дружество, което има дълготрайни...

26 май – Европейски ден на съседа

Скъпи съграждани, На 26 май (Европейският ден на съседа) Общественият посредник на Община Пловдив и екипа му поздравяват пловдивчани с благопожелания за плодотворни добросъседски взаимоотношения в...

Съобщение – Закон за управление на етажната собственост

Напомняме на нашите съграждани, че на 30 юни 2010 г. изтича последният срок за влизане в сила на „Закона за управление на етажната собственост”, който урежда правата...

Отчет за дейността на Обществения посредник за второто 6-месечие на 2009 г.

ОТЧЕТ за дейността на институцията „Обществен посредник” за второто 6-месечие на 2009 година изготвен на основание чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията...

Приемни дни на Обществения посредник

Преместването на институцията „Обществен посредник” на 1 етаж в бившия „Младежки дом” дава възможност за широк достъп от страна на гражданите; считано от 11 януари...

НАЙ-ЧЕТЕНИ

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ И КАСУЗИ

- Advertisement -